Kalender

Ort: Pfarrhaus St. Nicolai Aue

14. Aug 2024

Männerwerk

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
21. Aug 2024

Seniorenkreis 60Plus

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
02. Sep 2024

Ökumenischer Frauenkreis

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
11. Sep 2024

Männerwerk

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
19. Sep 2024

Kirchenmäuse

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
25. Sep 2024

Seniorenkreis 60Plus

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
26. Sep 2024

Kirchenmäuse

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
02. Okt 2024

Männerwerk

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
07. Okt 2024

Ökumenischer Frauenkreis

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema
17. Okt 2024

Kirchenmäuse

Aue Pfarrhaus St. Nicolai
Gerichtsstr. 3 Aue-Bad Schlema